WE ENGAGEREN ONS VOOR DIERENWELZIJN

L'Oréal zet zich al meer dan 30 jaar in voor een wereld zonder dierproeven. Ontdek EPISKIN™, een pionier op het gebied van alternatieve testmethoden.
NL Timeline Desk

WIL JE WETEN HOE WE ONZE PRODUCTEN TESTEN?

Ontdek EPISKIN™, samen met Pascale Mora, Wetenschappelijk Directeur Onderzoek en Innovatie.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.be/nl-be/onze-ethiek" }
L’Oréal zet zich al meer dan 30 jaar in voor een wereld zonder dierproeven. L'Oréal test geen van zijn producten of ingrediënten op dieren. We verrichten al meer dan 30 jaar pionierswerk op het gebied van alternatieve testmethoden. De gezondheid en veiligheid van onze consumenten zijn altijd een absolute prioriteit geweest voor L’Oréal. Net als de ondersteuning van dierenwelzijn.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.be/nl-be/onze-ethiek" }
1 2S5A4617 1 1000x500
De kwestie van dierproeven werd in de jaren 2000 door het maatschappelijk middenveld of binnen een regelgevend kader aan de kaak gesteld. Ruim voor die tijd ontwikkelde L'Oréal alternatieve methoden op basis van een unieke technologie: de reconstructie van de menselijke huid, gevolgd door andere soorten structuren zoals hoornvlies of andere slijmvliezen. L’Oréal, een echte pionier, reconstrueert sinds 1979 menselijke huidmodellen in laboratoria. Vervolgens werden deze methoden onderschreven door bevoegde autoriteiten. Er werden andere instrumenten ontwikkeld om authentieke geïntegreerde strategieën voor veiligheidsevaluaties uit te werken als alternatief voor dierproeven. In 1989 stopte L'Oréal volledig met het testen van zijn producten op dieren, oftewel 14 jaar voordat de regelgeving dit vereiste.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.be/nl-be/onze-ethiek" }

Veelgestelde vragen

Lees alle antwoorden
Vraag
1

Test L’Oréal op dieren?

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.be/nl-be/onze-ethiek" }
L'Oréal test geen van zijn producten of ingrediënten op dieren. We verrichten al meer dan 30 jaar pionierswerk op het gebied van alternatieve testmethoden. In 1989 stopte L'Oréal volledig met het testen van zijn producten op dieren, dus 14 jaar voordat de regelgeving dit vereiste.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.be/nl-be/onze-ethiek" }
Vraag
2

Welke alternatieve methoden voor dierproeven heeft L’Oréal ontwikkeld?

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.be/nl-be/onze-ethiek" }
Sinds 1979 reconstrueert L’Oréal menselijke huidmodellen in laboratoria om in vitro veiligheidstests uit te voeren waarbij geen dieren betrokken zijn. De Groep is dus een pionier in alternatieve methoden voor veiligheidsevaluaties. Sindsdien heeft L'Oréal Episkin-centra* geopend in Lyon (Frankrijk), Shanghai (China) en Rio (Brazilië) waar gereconstrueerde huiden worden geproduceerd. Naast gereconstrueerde huidmodellen heeft L'Oréal een groot aantal tools als onderdeel van de voorspellende evaluatie, waarbij geen dieren betrokken zijn, zoals moleculaire modellering, toxicologische expertsystemen, beeldvormingstechnieken en nog veel meer. Klik hier voor meer informatie over voorspellende evaluatie.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.be/nl-be/onze-ethiek" }
Vraag
3

Als je geen producten op dieren test, waarom staat L'Oréal dan nog steeds op de PETA-lijst van bedrijven die testen?

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.be/nl-be/onze-ethiek" }
L'Oréal test geen van zijn producten of ingrediënten op dieren. Niettemin, omdat onze producten in China worden verkocht, staat L'Oréal nog steeds op PETA's lijst van bedrijven die testen op dieren doen. In China eisen en voeren gezondheidsautoriteiten nog steeds dierproeven uit voor bepaalde producten.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.be/nl-be/onze-ethiek" }
Vraag
4

Welke acties onderneemt L’Oréal om een einde te maken aan dierproeven in China?

Al meer dan 10 jaar zet L'Oréal zich in om samen te werken met Chinese autoriteiten en wetenschappers om alternatieve testmethoden te erkennen en ervoor te zorgen dat de cosmetica-regelgeving evolueert naar een totale en volledige stopzetting van dierproeven. Daarom wordt het merendeel van onze producten die in China worden vervaardigd en verkocht die "niet-functioneel" worden genoemd (zonder enige biologische activiteit), niet langer op dieren getest. Deze “niet-functionele producten zijn onder meer huidverzorging, make-up en shampoo. In 2014 hebben we een Episkin* Center geopend in Shanghai, waardoor we gereconstrueerde huiden kunnen produceren. Deze huiden worden gebruikt voor in vitro veiligheidstests waarbij geen dieren betrokken zijn en worden ter beschikking gesteld van de Chinese autoriteiten.

*Episkin is een gereconstrueerd model van de menselijke huid

L’Oréal test geen van zijn producten of ingrediënten op dieren en verricht pionierswerk in alternatieve methoden. Niettemin kunnen bepaalde gezondheidsautoriteiten besluiten om zelf dierproeven uit te voeren voor bepaalde cosmetische producten, zoals nog steeds het geval is in China. L’Oréal is de afgelopen 10 jaar het meest actieve bedrijf geweest dat samenwerkte met Chinese autoriteiten en wetenschappers om alternatieve testmethoden te erkennen, en om de cosmetische regelgeving te laten evolueren naar een totale en definitieve eliminatie van dierproeven. Sinds 2015 worden de meeste van onze producten die in China worden vervaardigd en verkocht, net als al onze niet-functionele huidverzorging (zonder enige biologische activiteit), niet langer op dieren getest. Sinds de jaren 80 gelooft L'Oréal dat de toekomst van veiligheidsevaluaties afhangt van de ontwikkeling van alternatieve, "voorspellende" strategieën om dierproeven te beëindigen. Deze aanpak is tot stand gekomen dankzij de substantiële wetenschappelijke vooruitgang die is geboekt op het gebied van menselijke gereconstrueerde huidmodellen, moleculaire modellering en hoogwaardige gegevensverwerking. Het is zevenentwintig jaar geleden dat onze topwetenschappers de eerste gereconstrueerde menselijke epidermis creëerden: een internationale revolutie! Dit betekende dat dierproeven al in 1989 konden worden stopgezet, 14 jaar voordat het wettelijk verplicht was en zonder onze producten minder veilig te maken. Onze alternatieve en voorspellende beoordelingsmodellen worden door de internationale wetenschappelijke gemeenschap ondersteund als "toxicologie van de 21ste eeuw". Een bewijs van de inspanningen en expertise van onze laboratoria, die ons ertoe aanzetten om steeds meer te innoveren.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.be/nl-be/onze-ethiek" }
Weefselkweek is de productie van gereconstrueerd menselijk weefsel en andere, zoals huidslijmvliezen of hoornvlies. L'Oréal gebruikt deze geavanceerde techniek om de effecten van nieuwe moleculen te testen en wetenschappelijk hun gunstige effecten (filtering van zonnestralen, bestrijding van huidveroudering, enz.) Of schadelijke effecten (irritaties, allergieën, verstoringen van het hormoonsysteem, enz.),

Er bestaan ​​verschillende gereconstrueerde huidmodellen. Deze kunnen worden gebruikt om moleculen van actieve ingrediënten te testen, alleen of door ze met elkaar te associëren. L’Oréal gebruikt deze modellen om te begrijpen hoe de moleculen zullen reageren op bepaalde huiden en zo de werkzaamheid ervan te voorspellen nog voordat de moleculen zijn geïntegreerd in de uiteindelijke formule van een cosmetisch product.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.be/nl-be/onze-ethiek" }

ONTDEK HET EPISKIN LABORATORIUM

Epi-zoom

ZOOM OP EPISKIN™. EEN PIONIER IN CELLULAIRE RECONSTRUCTIEEPISKIN™ is de wereldleider in tissue engineering. Deze dochteronderneming van de L'Oréal Group brengt in-vitro gereconstrueerde menselijke weefsels op de markt ter ondersteuning van Research & Development-activiteiten op het gebied van veiligheid en werkzaamheid en om alternatieve methoden voor dierproeven te ontwikkelen. EPISKINTM werkt samen met universiteiten, de cosmetica-, farmaceutische en chemische industrie om relevante en betrouwbare veiligheids- en werkzaamheidstests te ontwikkelen. EPISKIN™ -modellen zijn essentiële hulpmiddelen om de R&D-fases te versnellen, tests te optimaliseren, het gebruik van dierproeven te vermijden en de time-to-market te verkorten.

Epi-secret

HET GEHEIM?Er wordt al naar verschillende weefsels en screeningtests verwezen en deze worden gevalideerd als alternatief voor het gebruik van dieren. Maar EPISKIN™ blijft nieuwe tests ontwikkelen om nog verder te gaan in het garanderen van de veiligheid en effectiviteit van de producten die door consumenten worden gebruikt. Het geheim? Een uniek celkweekproces dat het mogelijk maakt om grote volumes van in-vitro modellen van menselijk weefsel te industrialiseren die vergelijkbaar zijn met menselijk weefsel in vivo: histologische overeenkomsten, zelfs elasticiteit en robuustheid.

{ "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type":"ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "/", "name": "Home" } } , { "@type":"ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "https://www.loreal-paris.be/nl-be/the-other-side", "name": "The Other Side" } } , { "@type":"ListItem", "position": 3, "item": { "@id": "https://www.loreal-paris.be/nl-be/onze-ethiek", "name": "Onze Ethiek" } } ] }