JOUW VEILIGHEID KOMT OP DE EERSTE PLAATS

Onze consumenten verwachten van ons dat we alleen producten aanbieden waarvan de veiligheid nauwgezet is beoordeeld en waarvan de kwaliteit is gegarandeerd. We zullen hun vertrouwen nooit beschamen. Al onze producten en ingrediënten worden onderworpen aan strenge veiligheidstests voordat ze op de markt worden gebracht.
NL Protocole Securit

VEILIGHEIDSBEOORDELING VAN INGREDIËNTEN

1

L'Oréal Paris gebruikt alleen ingrediënten in haar huidverzorgingsproducten die grondig zijn getest voordat ze op de markt werden gebracht. Elk van deze ingrediënten wordt beoordeeld door wetenschappelijke experts op basis van beschikbare gepubliceerde wetenschappelijke gegevens. Bovendien wordt de samenstelling van de ingrediënten in de hoeveelheden die in de formules worden gebruikt, aan een grondige evaluatie onderworpen met behulp van een unieke interne database. Deze database is het resultaat van jarenlang onderzoek en expertise en bevat alle toxicologische en wetenschappelijke gegevens die door L'Oréal Research zijn aangeleverd sinds het begin tot op heden.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.be/nl-be/onze-veiligheid" }

TOLERANTIETEST

2

Nadat de ingrediënten zijn getest, wordt een testontwerp gebruikt om de veiligheid van de ingrediënten en formuleringen te bevestigen. In-vitrotests op een gereconstrueerde huid zijn slechts één van de vele beschikbare methoden die door L'Oréal zijn ontwikkeld en die kunnen worden gebruikt om huid- of oogirritatie van bepaalde ingrediënten of producten te beoordelen.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.be/nl-be/onze-veiligheid" }

PROEFTESTEN

3

Als nog grotere veiligheidsmaatregel worden wetenschappelijke toepassingsproeven uitgevoerd onder dermatologisch toezicht in onafhankelijke instituten en onder realistische toepassingsomstandigheden bij een groep vrijwillige testpersonen. Minstens 30% van de proefpersonen heeft een gevoelige huid.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.be/nl-be/onze-veiligheid" }

EFFECTIVITEITSSTUDIES

4
Het testen van de effectiviteit van ingrediënten en verzorgingsproducten begint vaak met in-vitrotests op een gereconstrueerde huid en wordt altijd aangevuld met dermatologisch gecontroleerde wetenschappelijke onderzoeken onder realistische toepassingsomstandigheden of instrumentele tests uitgevoerd door onafhankelijke instituten.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.be/nl-be/onze-veiligheid" }

PRODUCTLANCERING

5
Een gezichtsverzorgingsproduct van L'Oréal Paris kan alleen op de markt worden gebracht als alle bovenstaande stappen van 1 tot 4 zijn uitgevoerd en met bevredigende resultaten zijn voltooid.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.be/nl-be/onze-veiligheid" }

COSMETISCH TOEZICHT

6
De veiligheid van onze producten wordt gedurende hun hele levenscyclus bewaakt door het verzamelen en analyseren van bijwerkingen die door onze consumenten of gezondheidswerkers over de hele wereld worden gemeld. Na grondig onderzoek naar een mogelijk oorzakelijk verband met onze producten, kunnen we besluiten om de samenstelling van het product aan te passen om bepaalde - zelfs zeer onschadelijke maar ongewenste - effecten te corrigeren en om onze consumenten een vertrouwd gebruik van onze producten te garanderen.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.be/nl-be/onze-veiligheid" }
Elisabeth Bouhadana

INTERVIEW MET ELISABETH BOUHADANA
INTERNATIONAAL WETENSCHAPPELIJK DIRECTEUR VOOR L'OREAL PARISHOE TEST JE DE VEILIGHEID VAN JE PRODUCTEN?

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.be/nl-be/onze-veiligheid" }
L'Oréal heeft een strikte, op onderzoek gebaseerde benadering om de veiligheid van zijn producten te evalueren. Al heel vroeg, lang voordat de kwestie van dierproeven door wetgeving werd aangepakt of door het publiek werd benadrukt, ontwikkelde L'Oréal nieuwe methoden om te voorkomen dat er op dieren moest worden getest. Sinds de jaren 70 omringt L'Oréal zich met de beste experts op het gebied van huidbiologie, reconstrueert de menselijke huid in het laboratorium en levert betrouwbare in vitro modellen waarop veiligheidstesten worden uitgevoerd in plaats van op dieren. Deze alternatieve testen, die inmiddels erkend zijn door de Europese autoriteiten, worden sinds 1989 door L'Oréal Paris gebruikt. L'Oréal heeft dan ook pioniersfunctie bij de ontwikkeling van alternatieve methoden.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.be/nl-be/onze-veiligheid" }

ZIJN JE PRODUCTEN GESCHIKT VOOR EEN GEVOELIGE HUID?

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.be/nl-be/onze-veiligheid" }
De meeste producten van L'Oréal Paris zijn geschikt voor de gevoelige huid, tenzij anders aangegeven. De formules worden gebruikt door proefpersonen onder levensechte omstandigheden en onder dermatologisch toezicht, van wie sommigen een gevoelige huid hebben (77% van de huidverzorgingsproducten wordt getest op 30% van de proefpersonen met een gevoelige huid).
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.be/nl-be/onze-veiligheid" }

HET GEBRUIK VAN BEWAARMIDDELEN IN COSMETICA WORDT VAAK AFGEKEURD: HOE GARANDEER JE DE GOEDE HOUDBAARHEID VAN JE PRODUCTEN?

We sluiten nooit een compromis tussen de kwaliteit en veiligheid van onze producten, inclusief bescherming tegen microbiële besmetting die ernstige huidziekten kan veroorzaken. We hebben een selectie gemaakt uit alle bewaarmiddelen die onder de verschillende wetten zijn goedgekeurd. Naarmate de lijst met goedgekeurde bewaarmiddelen steeds korter wordt, bestaat het risico dat allergieën in alle bedrijfstakken toenemen.

Onze beslissingen zijn als volgt: voorkeur voor de laagste parabenen (methyl, ethyl) goedgekeurd en volledig beoordeeld door de autoriteiten, afwezigheid van de allergene MIT in niet-gespoelde producten, gebruik van fenoxyethanol in de aanbevolen doses in babyproducten (positief oordeel van de European Health Committee in 2016), lagere concentratie voor PHMB, uitsluiting van formaline en formaldehyde, afwezigheid van triclosan en ftalaten gedurende meer dan 10 jaar.

CONSUMENTEN VRAGEN OM EEN NOG GROTERE TRANSPARANTIE VOOR GEUREN. WAT ONDERNEMEN JULLIE HIERVOOR?

Geuren dragen bij aan onze kwaliteit van leven, onze emoties en de zintuiglijke voorkeur voor producten. We gebruiken hoogwaardige ingrediënten (IFRA-normen) en eisen van onze leveranciers dat ze veiligheidsdossiers aanleveren die verder gaan dan de wettelijke vereisten en die we intern aanvullen. De 26 geuren, waarvan de meeste in de natuur voorkomen, zijn gelabeld zodat de consument een weloverwogen keuze kan maken.

TERWIJL LICHTBESCHERMINGSFACTOREN MOETEN BESCHERMEN TEGEN DE EFFECTEN VAN DE ZON, WORDEN ZE ER SOMS VAN BESCHULDIG ALLERGIEËN OP TE WEKKEN OF HORMONAAL ACTIEF ZIJN. HOE STAAN JULLIE HIER TEGENOVER?

Lichtbeschermingsfilters zijn ingrediënten met veiligheidsdossiers die over de hele wereld worden gecontroleerd en pas na jaren van testen worden goedgekeurd. Ze zijn erg nuttig - in tegenstelling tot de uitspraken van alarmisten die, door ongegronde geruchten te verspreiden, consumenten ontmoedigen zichzelf te beschermen in plaats van hen aan te moedigen dit te doen. We gebruiken een beperkt aantal zonnefilters in onze cosmetische producten, die allemaal zijn goedgekeurd door internationale regelgevende instanties na grondig onderzoek door wetenschappelijke deskundigencomités. Sommige consumenten kunnen allergieën krijgen, maar deze zijn zeer zeldzaam. Onze exclusieve filters (Mexoryl SX en XL) hebben een perfect veiligheidsprofiel en er is geen controverse over hun veiligheid. Volgens de huidige wetenschappelijke kennis is er geen verband tussen onze zonbeschermingsfilters en negatieve effecten op mensen door hormoonstoornissen. In ieder geval zijn de meeste van onze verzorgingsproducten sowieso verkrijgbaar met of zonder UV-filters om de sensorische kwaliteit van onze texturen niet te schaden.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.be/nl-be/onze-veiligheid" }
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type":"ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "/", "name": "Home" } } , { "@type":"ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "https://www.loreal-paris.be/nl-be/the-other-side", "name": "The Other Side" } } , { "@type":"ListItem", "position": 3, "item": { "@id": "https://www.loreal-paris.be/nl-be/onze-veiligheid", "name": "Onze Veiligheid" } } ] }